เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 ข้อมูลประเภทวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก

ประเภทวัสดุสารสนเทศที่ให้บริการ

Info
กำลังดูกฏการยืมคืนของสาขา ห้องสมุดสาขาหลัก
หรือเลือกสาขาห้องสมุดอื่นเพื่อดู :
กลับ
ลำดับที่ สัญลักษณ์ ชื่อเต็ม
1 หนังสือจำหน่าย
 หนังสือ10ปี
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกได้ -1 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ -1 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกได้ -1 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อไม่ได้
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ -1 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อไม่ได้
2 วจ
 วิจัย
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ 29 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 10 ครั้ง
นักศึกษา   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 29 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 10 ครั้ง
3 รป
 รายงานประจำปี
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 10 ครั้ง
นักศึกษา   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 29 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 10 ครั้ง
4 vcd
 สื่อวีดิทัศน์
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ 29 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 10 ครั้ง
นักศึกษา   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 29 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 10 ครั้ง
5 serial
 วารสาร
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ 29 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 10 ครั้ง
นักศึกษา   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 29 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 10 ครั้ง
6 reservmat
 หนังสือสำรอง
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ 29 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 10 ครั้ง
นักศึกษา   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 29 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 10 ครั้ง
7 Fic
 นวนิยาย
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ 29 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 10 ครั้ง
นักศึกษา   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 29 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 10 ครั้ง
8 c-serial
 วารสารฉบับปัจจุบัน
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ 29 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 10 ครั้ง
นักศึกษา   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 29 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 10 ครั้ง
9 bkold
 หนังสือ10ปี
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ 29 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
นักศึกษา   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
เจ้าหน้าที่   ยืมออกไม่ได้
10 bk
 หนังสือ
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ 59 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 20 ครั้ง
นักศึกษา   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 10 ครั้ง
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 29 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 10 ครั้ง
11 b-serial
 วารสารเย็บเล่ม
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ 29 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 10 ครั้ง
นักศึกษา   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 29 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 10 ครั้ง
กลับ

 Union Library Management : ULibM