เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
แผนภูมิแสดงข้อมูลครุภัณฑ์
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
1. เชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมประเมินคุณภาพงานหน่วยอาคารสถานที่ฯปี๒๕๕๘ ( 2015-08-30 09:20:51 )
2. ขอความร่วมมือในการคัดแยกขยะต้นทาง ( 2015-08-17 10:58:31 )
3. เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมการป้องกันอัคคีภัยประจำปี 2558 ( 2015-04-01 10:56:02 )
4. แจ้งกำหนดวันส่งกระดาษทำลายที่บริษัท SCG บ้านโป่ง ( 2015-03-05 12:05:38 )
5. ขอเรียนเขิญนัดประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงานอบรมให้ความรู้ หัวข้อ "สร้างจิตสำนึก รู้รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม" ( 2015-02-16 13:07:39 )
6. ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา ( 2015-02-12 14:26:44 )
7. แจ้งการอบรมพลังงาน ประจำปี 2558 ( 2015-02-09 12:31:47 )
8. แจ้งการเข้าประชุมประจำเดือนมกราคม 2558 ( 2014-12-29 14:21:49 )
9. ขอความร่วมมือในการปิดไฟฟ้าในช่วงวันหยุดยาว2558 ( 2014-12-29 09:18:32 )
10. เตรียมจัดสถานที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ( 2014-11-21 12:18:27 )

หน้า: [1] 2 3  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »| ทั้งหมด: 24 รายการ

Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6