เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
แผนภูมิแสดงข้อมูลครุภัณฑ์
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
11. แจ้งการคณะกรรมการการอนุรักษ์พลังงานและรักษา สิ่งแวดล้อมของวิทยาลัย ( 2014-10-07 14:09:50 )
12. เลื่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ( 2014-10-07 09:14:27 )
13. สารสัมพันธ์สถาบันพระบรมราชชนกปีที่ 8 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2557 ( 2014-10-03 13:05:37 )
14. แจ้งการประชุมคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส ( 2014-09-23 08:42:03 )
15. เรียนปรึกษาเพื่อวางแผนการประชุมจัดอบรมอัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2557 ( 2014-06-17 08:26:47 )
16. เปิดรับสมัครขอทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557 ( 2014-06-05 14:27:13 )
17. เว็บไวต์ข้อสอบสำหรับการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ จากกรมขนส่งทางบก ( 2014-06-04 09:26:05 )
18. ขอรับบริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานที่เสียแล้ว หรือตกรุ่น แก่คนพิการ ( 2014-06-02 08:12:08 )
19. รายงานการจัดการพลังงาน ประจำปี 2556 ( 2014-03-05 14:10:29 )
20. ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก JAMK University, Finland และ STIKES Mataram Lombuk, Indonesia ( 2014-02-03 09:23:38 )

หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า 1 [2] 3  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »| ทั้งหมด: 24 รายการ

Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6