เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
แผนภูมิแสดงข้อมูลครุภัณฑ์
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
21. เรื่องแจ้งเพื่อทราบการดำเนินการงานอาคารสถานที่ วันที่ 17 มกราคม 2557 ( 2014-01-17 15:41:22 )
22. ขอให้บุคลากรเข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ( 2013-10-28 09:27:09 )
23. แจ้งการให้ความร่วมมือในการให้คำปรึกษาเข้าดำเนินการโครงการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ ( 2013-10-24 13:12:45 )
24. ขอความร่วมมือส่งข่าวสาร บทความวิชาการ ลงสารสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ( 2013-10-24 13:04:11 )

หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า 1 2 [3] ทั้งหมด: 24 รายการ

Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6